Förutom inredning, erbjuder Jennifer Bradford Davis sina kunder kompletta arkitekttjänster och kan kombinera styrkan i existerande arkitektur med nybyggnation. Hon kan ändra eller försköna ett befintligt utrymme med anpassade skåp och träslöjd eller bygga något helt nytt som passar kundens förändrande behov.